Výběrové řízení na obsazení místa Správce/ správkyně botanického parku (JIŽ PROBĚHLO)

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Správce/ správkyně botanického parku.

Přihlášky s motivačním dopisem, stručným profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání zasílejte emailem do 31. března 2024 na adresu hana.havlova@ujep.cz.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Bližší informace k VŘ.