Mladí matematici představili své práce na diplomovém semináři

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP pořádá pravidelně dvakrát za rok, vždy v zimním a letním zkouškovém období, diplomový seminář. Ten poslední se uskutečnil v pátek 9. února.

Studenti katedry matematiky představili přítomným své rozpracované bakalářské a semestrální práce, ve kterých se zabývají nejrůznějšími zajímavými problémy od data science přes matematické procházky až k topologickým důkazům. Semináře se kromě studentů zúčastnili také členové katedry, samozřejmě mnohdy v roli vedoucího kvalifikační práce či konzultanta. Tentokrát byli v publiku i odborníci z praxe, kteří se podílejí na profesně orientovaném studijním programu, který cílí na data science.

Přednesené referáty ukázaly širokou škálu témat, jimiž se studenti katedry matematiky ve svých kvalifikačních pracích zabývají. Studenti programu Matematika pro vzdělávání prezentovali práce zaměřené většinou didakticky, někdy ale i více matematicky, např. v oblasti topologie či kombinatoriky. Z výstupů studentů programu Matematika ve firmách a veřejné správě bylo jasně vidět, že ve svých kvalifikačních pracích řeší reálné problémy vycházející z jejich praxe.

Všichni přítomní se mohli zapojit také aktivně, a to nejen v diskusi. Pod vedením prezentující studentky si vyzkoušeli trisekční pravítko a následně provedli trisekci svého vlastního úhlu (viz foto).

Děkujeme za pěkné a zajímavé prezentace, už teď se těšíme na další seminář.

#scienceUJEP