Díky, že jste přišli!

Ve čtvrtek 8. února proběhl na Přírodovědecké fakultě UJEP den otevřených dveří. Budova CPTO (Centra přírodovědných a technických oborů) i areál katedry biologie Za válcovnou ožily a staly se na celý den mraveništěm uchazečů o studium, zvídavých studentů a žáků, budoucích mladých vědců a učitelů.

Zájemci o studium nahlédli do výukových prostor a specializovaných učeben a laboratoří, mluvili přímo se studenty svých vysněných oborů i s garanty konkrétních studijních programů. Setkali se také s dalšími akademiky a vědci, kteří jsou odborníky svých oborů a kteří mladé studenty nechali nahlédnout pod pokličku svých výzkumů.

Že jsme měli program nabitý a velmi zajímavý můžete vidět i z fotografií ve fotogalerii.

#scienceUJEP