Prof. Jiří Cihlář převzal význačné ocenění

Třetí prosincové páteční odpoledne se neslo ve slavnostním duchu. Dlouholetý člen katedry matematiky prof. Jiří Cihlář přebíral význačné ocenění za celoživotní přínos ke vzdělávání učitelů v matematice a zejména za neutuchající zájem o práci s nadanou mládeží.

Bez nadsázky lze říct, že prof. Cihlář positivně ovlivnil několik generací mladých lidí, kteří se pak stali nejen učiteli matematiky, ale i matematiky, a také výzkumníky v mnoha oblastech přírodních věd. Jeho životní přístup k lidem, vzdělávání a matematice tak zcela jistě nemohl zůstat bez povšimnutí.

15. prosince byla předána prof. Cihlářovi oborová matematická medaile Jednoty českých matematiků a fyziků, kterou uděluje Česká matematická společnost JČMF. Medaili slavnostně předal prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., předseda České matematické společnosti JČMF. Samotné slavnostní předání proběhlo i za přítomnosti děkana Přírodovědecké fakulty doc. RNDr. Michala Varadyho, Ph.D.

Ve druhé části slavnostního večera pak proslovil prof. Pick přednášku na téma “Kdyby papež uměl dělit”. Touto přednáškou navázal na dlouholetou tradici prof. Cihláře, jehož přednášky se vyznačovaly ladným představením matematiky tak, že i laik měl pocit, že ji stíhá, rozumí, a že je nadto krásná. Prof. Pick se ve své přednášce věnoval řetězovým zlomkům a jejich aplikaci v běžném životě – konkrétně ve vytváření kalendářů, a samotná přednáška plně naplnila veškeré zmiňované atributy. Věříme, že přednáška prof. Picka nebyla na půdě Přírodovědecké fakulty přednáškou poslední.

Závěrem jen řekněme, že celoživotní práce prof. Cihláře, je jak pomyslným ukazatelem, tak i pochodní, která nám naznačuje, jak můžeme my sami přispívat k rozvoji (nejen) mladých lidí, a osvětlovat jim cestu za poznáním matematiky, a i dalších přírodních věd.

Foto RNDr. Hana Turčinová

#scienceUJEP