Přání vedení Přírodovědecké fakulty UJEP

Milé kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, 

kvůli brutálnímu útoku, který zasáhl celou naši společnost, prožíváme namísto očekávané radosti a štěstí, které obvykle vánoční čas přináší, období bolestivé a plné smutku. V našich myšlenkách jsme všichni s těmi, které čtvrteční tragédie přímo zasáhla.

I v této nelehké době bychom Vám všem chtěli vyjádřit velký dík za Vaši neúnavnou práci, oddanost a vášeň, kterou vkládáte do výzkumu, výuky i studia. Vaše nadšení pro vědu je pro nás hnacím motorem i inspirací.

Přejeme Vám, co nejvíce chvil strávených s rodinou a Vašimi blízkými a do nového roku nám všem klidnější, lepší a radostnější časy.

Držme při sobě.

Poklidné svátky,

vedení PřF UJEP