Vyhlášení voleb do Akademického senátu PřF UJEP

Fakultní senát na svém včerejším zasedání vyhlásil řádné volby do AS PřF UJEP na funkční období od 1.1. 2024 – 31. 12. 2025, které se  budou konat ve středu 22. 11. 2023 od 8.00 do 16.00 v budově CPTO a souběžně od 10.30 do 11.30 v atriu budovy CBEO.

Návrhy kandidátů z řad studentů a akademických pracovníků předkládají navrhovatelé od 20. 10. 2023 do 3. 11. 2023 do 12:00 hodin do rukou libovolného člena volební komise:

Současně je v této lhůtě nutné poslat životopis kandidáta předsedkyni volební komise (tereza.duskova@ujep.cz).

Potřebné dokumenty:  Vyhlášení voleb do AS PřF UJEP, Výzva k podání návrhu kandidátů, Návrh kandidáta do studentské komory, Návrh kandidáta do akademické komory.

#scienceUJEP