Poradenské centrum UJEP: Když „hakuna matata“ selže

Frázi Hakuna matata, pocházející ze svahilštiny, lze chápat jako bezstarostný postoj k životu či “žádný problém”. V současné době jsme dennodenně vystavováni různým stresovým faktorům a potýkáme se s náročnými životními situacemi. U každého jedince může v životě nastat moment, kdy nelze danou situaci vyřešit obvyklým způsobem (strategií).

Nezávisle na naší inteligenci, vzdělání či síle osobnosti nás může taková to situace negativně ovlivnit, a to v mnoha ohledech.

Mezi obtížné situace patří např.

  • potíže se studiem                                                  • vědomé vyhýbání se činnostem či místům
  • nedostatek sebevědomí                                       • neustávající pocity strachu, smutku, hněvu
  • vztahové problémy                                               • ztráta smyslu a pocitu naplnění
  • hledání kariéry                                                      • stanovení si priorit

V těchto i jiných případech je možné obrátit se na Poradenské centrum UJEP.

Toto pracoviště zastřešuje poradenství pro všechny uchazeče a studenty se specifickými potřebami, dále kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství. Poskytované služby mohou využít studenti jakékoliv fakulty UJEP ve všech formách a stupních studia včetně zaměstnanců UJEP.

Centrum sídlí v areálu Kampusu a je možné jej navštívit osobně v čase konzultačních hodin nebo si zarezervovat schůzku online.

Odkaz na video: Poradenské centrum UJEP – video

Vykročte ke spokojenějšímu životu ještě dnes. Jsme tu pro vás!