Na konferenci o výuce matematiky se registrovalo přes 100 učitelů. Začne ve čtvrtek

Katedra matematiky PřF UJEP zve ve spolupráci se Společností učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků na konferenci JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se koná 19.–21. 10. 2023 v prostorách kampusu. Registrováno je již okolo 120 účastníků z řad učitelů matematiky na základních školách a gymnáziích i z univerzit v České a Slovenské republice, které učitele matematiky připravují.

Konference je akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Letošní ročník se ponese v duchu otázky: Jak to dělají jinde? Část příspěvků se proto zaměí na to, jak vyučují matematiku tam, kde je výuka matematiky či výuka obecně v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak i v naší republice.

Jedna ze tří plenárních přednášek ponese název “Jak je výuka matematiky v zahraničí diferencovaná?” (RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, UK Praha). Formou pracovních dílen se účastníci konference dozví o tom, jak probíhá výuka matematiky na školách Waldorfského typu či tam, kde se vyučuje metodou Montessori.

Kromě takto zaměřených přednášek a seminářů však účastníci uslyší i příspěvky z matematiky (např. přednášku “Mezi analogií a paradoxem v různých dimenzích”) a velkou řadu referátů z didaktiky matematiky (např. “Matematické prechádzky s MathCityMap” či “Matematika na školním pozemku s adolescenty”).

Na účastníky minulého ročníku vyžádané téma bude hovořit na Kulatém stolu vedoucí oddělení kanceláře úřadu České školní inspekce Ing. Dana Pražáková, Ph.D. (“Testování žáků 5. a 9. ročníků v roce 2022 s ohledem na rozdíly mezi školami z hlediska socioekonomického statutu jejich žáků”).

V pátek 20. 10. si budou moci účastníci konference vychutnat i doprovodný program v podobě prezentací nakladatelství produkujících učebnice a pomůcky k výuce matematiky. Zhruba padesátka učitelů se v pátek odpoledne zúčastní exkurze do  Matematicko-fyzikálního salonu v galerii Zwinger v Drážďanech. Páteční večer bude zakončen společenským večerem v  Domě umění Ústí nad Labem, doplněným o bohatý kulturní program.

Další informace o konferenci a registrační formulář naleznete na webu https://jum.ujep.cz/.

#scienceUJEP