Pozvánka na shromáždění akademické obce PřF UJEP 19.12.2018

Pozvánka na shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP

Předsedkyně AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP

shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

 

Shromáždění akademické obce proběhne

19. 12. 2018 od 14 h ve velké aule Pedagogické fakulty UJEP.

Všichni členové akademické i neakademické obce jsou vřele vítáni.

 

Program shromáždění:

  1. Vystoupení předsedkyně AS: Činnost Akademického senátu PřF UJEP v roce 2018.
  2. Vystoupení bývalého a současného děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2018.
  3. Dotazy a diskuse.

 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

předsedkyně AS PřF UJEP