Zajímá vás studium v Bavorsku? Probíhá výzva k podání žádostí o stipendia

Rádi bychom naše studenty upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky.

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole, lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. 

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25 je 1. prosinec 2023. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku

O studiu v Bavorsku, stipendijních programech a podávání žádostí se můžete více dozvědět také na online akci “Za studiem do Bavorska”.

Online akce se koná v úterý 10. 10. 2023 v 16 hod. na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem viz příloha nebo https://www.btha.cz/cs/.

#scienceUJEP