Katedra matematiky zve na konferenci JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se koná 19.–21. 10. 2023 v prostorách kampusu UJEP.

Letošní ročník se ponese v duchu otázky: Jak to dělají jinde? Část příspěvků se proto bude věnována tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je výuka matematiky či výuka obecně v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak i v naší republice.

Konferenci pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci se Společností učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků, konference je akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Další informace o konferenci a registrační formulář naleznete na webu https://jum.ujep.cz/.

#scienceUJEP