Vyhlášení doplňovacích voleb do AK AS PřF UJEP a do AK AS UJEP 2018

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 29. listopadu 2018 vyhlásili: doplňovací volby do Akademické komory AS PřF UJEP a doplňovací volby do Akademické komory AS UJEP.

Vyhlášení doplňovacích voleb do AK AS PřF UJEP a do AK AS UJEP 2018

Výzva k podání návrhů kandidátů do AS PřF UJEP a do AS UJEP

Návrh kandidáta do AK AS PřF UJEP