Katedry biologie a informatiky hledají nové kolegy (JIŽ PROBĚHLO)

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a pracovnic pro katedry informatiky a biologie.

Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 1. 12. 2023 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem (hana.havlova@ujep.cz).

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Bližší informace k VŘ pro rok 2023.