Další úspěch studenta Přírodovědecké fakulty UJEP – tentokrát z katedry matematiky

Ve dnech 6. – 7. června se náš student Petr Mentlík (obor Matematika – Geografie) zúčastnil česko-slovenské Studentské konference SVOČ 2014 v Modre-Harmónii na Slovensku. Soutěžil se svojí bakalářskou prací na téma: Rozvíjení matematických idejí pomocí origami. Nejenom že hájil barvy naší fakulty, dokonce se umístil na třetím místě v kategorii bakalářských prací, což vzhledem k počtu přihlášených prací a jejich kvalitě je velmi dobrý výkon.

Soutěž je pořádána Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) a Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF).

Děkujeme mu za reprezentaci a gratulujeme! 🙂