Průmyslové dědictví může být šancí pro rozvoj regionu. Poukazuje na to publikace Vladana Hrušky

Brownfieldy nejsou jen trpkou připomínkou průmyslové minulosti našeho regionu. Mohou být novou šancí pro jeho rozvoj. Nejen o tom vypovídá nová publikace Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří kolektivu autorů v čele s Vladanem Hruškou z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Čtenáře zaujme grafickým zpracováním i poutavou fotodokumentací. Hlavní myšlenky knihy zazní na vernisáži v prostoru Kampusu UJEP 16. května.

Cílem naší publikace není jen zevrubný popis stávající situace, ale také hledání východisek a možností, jak na bohaté industriální minulosti kraje postavit i jeho perspektivní budoucnost,” uvádí Vladan Hruška, který koordinoval tým dalších spoluautorů z Fakulty sociálně ekonomické, Fakulty umění a designu, Filozofické fakulty UJEP a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Kniha se podrobně věnuje procesům, které stojí za vznikem fenoménu dnes označovaného jako průmyslové dědictví. Popisuje silnou industrializaci i následný zánik (či zefektivnění) průmyslových provozů. „Průmyslová identita regionu může být na jedné straně bariérou rozvoje, ale pokud je kreativně ztvárněna a udržitelně využívá místní zdroje, jež ji podporují, může být zároveň i prvkem, který učiní region unikátním a atraktivním pro nové investice či nové obyvatele,” upozorňuje Vladan Hruška.

Indusriál zachytil svým objektivem Jiří Dvořák z FUD UJEP

Text knihy doprovází efektní fotografický materiál odborného asistenta ústecké Fakulty umění a designu Jiřího Dvořáka. „Výzvu k prozkoumávání pojímaných staveb považuji za silnou zkušenost. Cílené mapování prostoru našeho kraje je zásadní pro revizi nebo aktualizaci vztahu obyvatel vůči svému okolí a historickému kontextu. Dokumentované fabriky, vily nebo osady jsem se proto snažil přenést čtenáři s citlivou romantikou příslibů lepších dní, ke kterým v tomto kraji všichni, přirozeně, vzhlížíme,” přidává Jiří Dvořák. Stylovou grafickou úpravu knihy zajistil absolvent ústeckého FUD Jiří Toman.

Publikaci tým autorů představí 16. 5. 2023 od 16:00 h v prostorách Přírodovědecké fakulty UJEP v budově CPTO v přízemí „u slonice“, a to při příležitosti vernisáže výstavy Průmyslová minulost, kreativní budoucnost?, která přiblíží možnosti, jak znovu vdechnout život nejen ústeckým industriálům.

Publikace byla připravena v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435) realizovaného v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií, jehož cílem je vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb.

#scienceUJEP