Výběrová řízení na obsazení míst ak. pracovníků v roce 2023

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a pracovnic.

Přihlášky s motivačním dopisem, stručným profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání zasílejte elektronicky na personalni@ujep.cz.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Bližší informace k VŘ pro rok 2023.