Jak zdokonalit výuku zeměpisu napoví workshop. Hlásit se můžete zde

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity přichází katedra geografie s nabídkou workshopu pro učitele zeměpisu. Workshop je koncipován jako celodenní akce akcentující didaktický rozměr výuky zeměpisu a je určen především pro učitele zeměpisu na základních a středních školách. Kompletní informace o worskhopu najdete zde.

Akce se koná ve středu 5. 4. 2023 od 9.30 hodin v prostorách katedry geografie PřF UJEP (Pasteurova 15, Ústí nad Labem 400 96). Předpokládaný konec akce bude kolem 13.30 hodin.

Registraci můžete provést na tomto odkazu, a to do 31. 3. 2023. Informace o přesném průběhu semináře (časový harmonogram, místnosti konání jednotlivých částí programu apod.) zašleme přihlášeným účastníkům před akcí.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Petra Trahorsche, Ph.D..