Mohou technologie zachránit svět? Přijďte to zjistit na UJEP

Nové možnosti vědy a techniky mohou pomoci s řešením ekologické krize. To je jasné sdělení výstavy s názvem Mohou technologie zachránit svět? Ve svých prostorách ji hostí Přírodovědecká fakulta UJEP, kde ji slavnostně zahájil velvyslanec Švýcarské konfederace Philippe Guex.

Putovní výstava předkládá několik zajímavých řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, které vyvinuly české a švýcarské instituce spolu s podniky a neziskovými organizacemi. Do projektu, jenž přibližuje především nové švýcarské zelené technologie, se zapojilo také několik mladých českých firem.

Environmentální problematika je zcela zásadní nejen pro Přírodovědeckou fakultu, ale i pro celou ústeckou univerzitu. Existuje zde řada výzkumných témat i projektů zabývajících se novými technologiemi, které mohou pomoci odvrátit dopady ekologické krize, jsou zde také projekty, které si berou za cíl transformaci našeho regionu z uhelného na kreativní. Toto téma rezonuje napříč katedrami, fakultami i institucemi. Právě proto jsme přijali možnost být součástí výstavy Can Tech Save the World?, která odkrývá další přístupy k zeleným technologiím v zahraničí i u nás,“ uvádí děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D..

Chytré technologie v zemědělství, šetrná výroba spojená s recyklací, úsporné nakládání s vodou a dostupnost pitné vody nebo čistá doprava a přeprava postavená zejména na solární energii a výkonném skladování energie z obnovitelných zdrojů – v těchto oblastech Švýcarsko dlouhodobě vyniká. Výstava přibližuje především šetrné inovace s využitím nanomateriálů, recyklace i mnohé další.

„S velkým ohlasem byl v roce 2021 představen modulový systém z cihel na bázi recyklovaného PET materiálu, za jehož vývojem stojí společnost Ustinov Hoffmann Construction System. Obdobně převratný systém již nabízí švýcarská společnost Fixit, jenž nahrazuje ve skladbě tepelné izolace budov klasický polystyren aerogelovou omítkou kombinující minerály a vzduch. Vyhovuje renovacím historických objektů a zároveň pomáhá splnit přísná kritéria energetické náročnosti budov. Také na památkově cenné budovy cílí společnost Solaxes: vyvinula nanofólii, kterou je možné v různých barevných škálách aplikovat na solární panely, případně FVE technologii přizpůsobit tradičním střešním krytinám, čímž se fotovoltaika může dostat i na střechy v památkových zónách měst,“ přibližuje PhDr. Soňa Kritzlerová ze Švýcarského velvyslanectví, která je zároveň výkonnou vedoucí projektu výstavy Mohou technologie zachránit svět?. Výstava dále odkrývá možnosti spolupráce vysokých škol, veřejného i soukromého sektoru a přínos propojení výzkumu a vývoje s výrobou, zapojování inovací do života nebo podpory kreativní občanské společnosti.

Slavnostnímu zahájení výstavy byl přítomen velvyslanec Švýcarské konfederace Philippe Guex, pro kterého je projekt ideální platformou pro spolupráci českých a švýcarských vědců, vývojářů, zavedených firem i start-upů. Dalších 5 bannerů jako součást výstavy se nachází v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, které je vedle Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice spoluorganizátorem akce. Zástupci velvyslanectví se účastnili i následné prohlídky laboratoří přírodovědecké fakulty. Katedrou fyziky, chemie i centrem nanomateriálů a biotechnologií je provedli akademici i studenti doktorských programů.

Výstava Mohou technologie zachránit svět? se nachází v prvním patře Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) UJEP (Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem). Její expozice je zde přístupná již od 1. března do 11. dubna 2023.

V souvislosti s výstavou probíhá také studentská soutěž Swiss Cleantech – Změna začíná s tebou!, kterou k 1. 3. vyhlásilo Švýcarské velvyslanectví v České republice. Je určena žákům a studentům základních a středních škol v Ústí nad Labem a Ústeckém kraji, kteří se mohou hlásit popisem problému ve svém okolí a návrhu jeho řešení. 1. kolo soutěže je aktivní do 11. dubna.

#scienceUJEP