Dr. Vladan Hruška nejen o nové knize věnované průmyslové historii a otázkám kreativní budoucnosti v Podkrušnohoří

Po menší pauze Vás vítáme u dalšího, v pořadí již osmého dílu našeho fakultního podcastu Science Talks. Tentokrát jsme si povídali s dr. Vladanem Hruškou, a to především o průmyslových regionech, průmyslovém dědictví a také o nové knize Průmyslová minulost – kreativní budoucnost?

Náš podcast si můžete pustit třeba na cestách do práce nebo do školy místo poslechu rádia či hudby na platformách Spotify a SoundCloud. Kdo by si chtěl dopřát podcast i s obrazem, může navštívit náš YouTube kanál.

Doktor Vladan Hruška vystudoval magisterský i doktorský obor Regionální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Specializuje se na rurální geografii a v posledních letech se zaměřil na problematiku starých průmyslových regionů s důrazem na lokální aktéry a jejich možnosti, jak čelit procesům regionálního, národního či globálního charakteru a jak úspěšně formovat nové rozvojové trajektorie. Kromě toho se podílí na činnosti zájmových organizací v oblasti rozvoje venkova (Spolek pro obnovu venkova, místní akční skupiny), a také Euroregionu Elbe/Labe a působí jako odborný asistent na katedře geografie naší fakulty.

#scienceUJEP