Seznamte se s výsledky voleb PřF do Akademického senátu UJEP 2022

Vážení členové akademické obce Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

dne 30. 11. 2022 proběhly volby do AS UJEP pro volební období 2023–2025. Bylo zvoleno 5 zástupců naší fakulty do akademické a studentské komory.

Do Akademické komory AS UJEP za PřF UJEP byli zvoleni:
1) Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., katedra biologie
2) Mgr. Jan Píša, Ph.D., katedra geografie
3) RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D., CENAB

Do Studentské komory AS UJEP za PřF UJEP byli zvoleni:
1) Bc. Jakub Hrbek, student oboru Učitelství matematiky pro střední školy (NMgr.)
2) Mgr. David Poustka, student oboru Aplikované nanotechnologie (Ph.D.)

Náhradnicí je Sára Svobodová, studentka bakalářského studia oboru Chemie a toxikologie.

S výsledky voleb se můžete podrobně seznámit spolu s protokoly o průběhu voleb:

Protokol o průběhu voleb 2022 – akademická komora

Protokol o průběhu voleb 2022 – studentská komora