Představujeme kandidáty voleb do Akademického senátu UJEP

Vážení členové akademické obce Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, dovolujeme si Vám představit kandidáty na zástupce naší fakulty v akademické a studentské komoře Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“).

Během voleb, které proběhnout dne 30. 11. 2022 od 8.00 do 16.00 hodin ve vstupní hale CPTO (Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem), si zvolíme 5 členů naší akademické obce (3 z řad akademiků a 2 z řad studentů), kteří nás budou v nadcházejícím volebním období AS UJEP 2023-2025 zastupovat.

Kandidáti do Akademické komory AS UJEP za PřF UJEP
1) Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., katedra biologie, PřF UJEP Navrhovatel: Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D., katedra biologie, vedoucí katedry
2) Mgr. Jan Píša, Ph.D., katedra geografie, PřF UJEP Navrhovatel: Mgr. Zdeňka Smutná, katedra geografie, PřF UJEP
3) RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D., CENAB, Přf UJEP Navrhovatel: RNDr. Eva Hejnová, Ph. D., katedra fyziky, vedoucí katedry

Kandidáti do Studentské komory AS UJEP za PřF UJEP
1) Bc. Jakub Hrbek student NMgr., Učitelství matematiky pro střední školy Navrhovatel: Jaroslav Nebeský, student Bc.
2) Mgr. David Poustka student Ph.D., Aplikované nanotechnologie Navrhovatel: Mgr. Jiří Smejkal, student Ph.D.
3) Sára Svobodová student Bc., Chemie a toxikologie Navrhovatel: Veronika Brázová, student Bc.

Volby se řídí Volebním řádem AS UJEP ze dne 18. října 2016.