Dny geografie se zaměří na průmyslové dědictví severu

Popularizačně vzdělávací Dny geografie odstartují 14. listopadu v pěti krajích Česka včetně hlavního města Prahy. V Ústeckém kraji se zaměří na průmyslovou minulost regionu, Přírodovědecká fakulta UJEP nabídne i několik slibných projektů na řešení jeho budoucnosti.

Téma industriálu a brownfieldů je v současné době velice populární, krajina Ústeckého kraje jakoby přímo volala po vizi a řešení současného stavu industriální krajiny. Jak působivá dokáže být, ukáže například Exkurze po syrové kráse ústeckého industriálu. Ta představí zajímavé objekty města z doby, kdy Ústí nad Labem bylo inovačním centrem Česka a sídlem společností nadnárodního významu,“ přibližuje jeden z přednášejících na ústeckých Dnech geografie Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Spolchemie. Foto: Vladan Hruška

Ústecká univerzita tak zároveň veřejnosti zprostředkuje další díl skládačky výzkumu o průmyslovém dědictví na Ústecku, kterému se věnuje výzkumný tým UJEP v rámci projektu „Smart City – Smart Region – Smart Community“. Z oblasti průmyslové problematiky nabízí Dny geografie celou sérii přednášek zaměřujících se na budoucnost regionu, aktéry změny ve starých průmyslových regionech či spravedlivou transformaci regionu spojeného s těžbou uhlí.

Nebude chybět ani oblíbený Hydepark s katedrou geografie, přednáška o zážitcích z Erasmu+ či povídání o nevšední exkurzi v Bosně a Hercegovině. Celou sérii přednášek a workshopů zakončí 16. listopadu slavnostní udělení ocenění Severočeské pobočky České geografické společnosti za účasti jejího předsedy doc. Jana D. Bláhy,“ prozradila za organizační tým Mgr. Zdeňka Smutná.

Kompletní program Dnů geografie na UJEP najdete na webu katedry geografie.

O Dnech geografie
Dny geografie je název popularizačně vzdělávací akce, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).
V Česku tradici této akce položila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem . V roce 2014 vzešel z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti námět uspořádat podobnou akci celorepublikově. Zapojit se se svým programem mohou nejen všechna univerzitní geografická pracoviště, ale také další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace aj.
Česká geografická společnost si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografických výzkumných témat, která jsou středem zájmu jednotlivých pracovišť, a tím poukázat na význam geografie v moderní společnosti.

#scienceUJEP