Michal Varady je v čele fakulty i pro následující funkční období. Co se změnilo?

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., převzal z rukou rektora doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., jmenování děkanem  Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. “Staronový” děkan navazuje na předchozí čtyřleté vedení ústecké přírodovědecké fakulty, v jejímž čele bude po dobu svého druhého funkčního období stát do 31. 10. 2026.

„Přírodovědecká fakulta je mojí mateřskou fakultou. Proto s potěšením sleduji, jak se v posledních deseti letech pozitivně rozvíjí i stabilizuje. Je to fakulta s nejvýznamnějším podílem vědeckovýzkumné činnosti na UJEP, v moderní budově Centra přírodovědných a technických oborů navíc získala špičkové vybavení a laboratoře. Doc. Varady si vážím za usilovnou práci, kterou ve vedení fakulty odvádí, a přeji mu hodně sil i energie do dalších čtyř let,“  uvádí rektor Martin Balej.

Zároveň došlo k následujícím změnám ve vedení fakulty:

Proděkankou pro rozvoj a kvalitu zůstává Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. z katedry biologie a centra nanomateriálů a biotechnologií a proděkanem pro studium zůstává RNDr. Martin Švec, Ph.D. z katedry fyziky. Novou proděkankou pro vnější a zahraniční vztahy se stala RNDr. Regina Herma, Ph.D. z centra nanomateriálů a biotechnologií. Roli tajemníka fakulty bude nadále vykonávat Ing. Petr Lauterbach.