Výběrové řízení na obsazení místa ak. pracovníka KFY v oblasti experimentální fyziky (JIŽ PROBĚHLO)

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka katedry fyziky v oblasti experimentální fyziky se zaměřením na povrchy a tenké vrstvy. Přihlášky s motivačním dopisem, stručným profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání zasílejte elektronicky do 31. října 2022 na personalni@ujep.cz. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Bližší informace k VŘ / More information in English