Věda není nuda. Ani pro základní školy

Přírodovědecká fakulta UJEP přivítala ve svých prostorách další žáky základních škol. S matematikou, chemií, fyzikou a informatikou se populárně naučnou formou seznámili tentokrát žáci ZŠ Stříbrnická.

„Všichni se náramně bavili, užívali si to. A přesně o to nám jde. Chceme dětem představit přírodní vědy zábavnou formou. Protože věda není nuda,“ sdělila Ing. Michaela Bobková, referentka oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti.

Návštěva fakulty proběhla ve spolupráci s ESN, kdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně dlouhodobě spolupracuje se základními školami v rámci programu Erasmus+. Zahraničtí studenti UJEP docházejí do základních škol přednášet o své rodné zemi, jejích zvycích i běžném životě. UJEP pak na oplátku pozve děti těchto základních škol na exkurzi do svých prostor.

Přírodovědecká fakulta UJEP zve žáky základních i středních škol do svých laboratoří také v rámci popularizačních přednášek, zároveň nabízí možnost přednášek přímo v prostorách základních škol.

Autor fotografií: Klára Votrubcová