Ohlédnutí za Ing. Josefem Bičánkem

Ve věku nedožitých 37 let zemřel ve čtvrtek 12. května 2022 po krátké těžké nemoci náš milý kolega Josef Bičánek.

V letech 2006 až 2009 studoval na naší fakultě, kde získal titul bakalář v oboru Aplikovaná informatika. Následně od roku 2009 působil na katedře informatiky a poté také na katedře fyziky naší fakulty jako správce IT infrastruktury. Nelze opomenout, že na sobě nejen v rámci vzdělávání stále pracoval – v roce 2013 získal titul Ing. na PEF České zemědělské univerzity v Praze a v roce 2020 zahájil na Fakultě sociálně ekonomické UJEP doktorské studium.

Zemřel na prahu nové etapy života, opustil jednoročního syna, manželku, rodiče, přátele a spolupracovníky. Zanechal nás ve smutku a v otázkách o smyslu bytí, spravedlnosti a prozřetelnosti. Utěšit nás může ale to, že i když už není mezi námi, zůstává v našich vzpomínkách, přestože mu už nemůžeme splatit to dobré, co pro nás udělal.

Díky, Pepo!