Katedra geografie má nové výzkumné centrum

Centrum geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU). To je název nového výzkumného centra na katedře geografie v Ústí nad Labem. Vznik centra podnítila myšlenka jednotného zastřešení vědecko-výzkumných aktivit zaměstnanců katedry v oblasti školství. Centrum je tvořeno dvěmi sekcemi:

  1. sekce geografie vzdělávání – zabývající se prostorovými aspekty a souvislostmi ve vzdělávání
  2. sekce vzdělávání v geografii – zaměřující se na didakticko-pedagogické aspekty geografického vzdělávání

Více informací na oficiálních stránkách centra.