Kandidáti pro volbu kandidáta na jmenování děkanem (2022–2026)

Vážení členové akademické obce,

volební komise v souladu s článkem 3 a dalšími body Přílohy č. 1 Statutu PřF UJEP (Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem) zveřejňuje kandidátní listiny, volební program a životopis kandidátů pro volbu kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP pro období 2022–2026.

S pozdravem Bc. Eliška Láchová, předsedkyně volební komise

Zveřejněné materiály: