Komerční sféra pomáhá školství

Katedra informatiky v rámci navázané spolupráce s Českou spořitelnou, a. s., domluvila bezplatný převod serverových technologií zkomerční sféry do vzdělávacích institucí v regionu. V průběhu měsíce března tak 12 institucí, které jsou rozprostřeny po celém kraji od Jirkova až po Rumburk, obdrží serverové technologie pro potřebu podpory vzdělávacího procesu. Někteří příjemci využijí servery k zajištění svých infrastrukturních potřeb a další je budou využívat jako didaktické pomůcky přímo ve výuce informatických disciplín.

Během března bylo do prostor CPTO na náklady společnosti Česká spořitelna, a. s., dovezeno celkem 56 kusů serverů, které tato instituce již vyřadila ze svého datacentra. Katedra informatiky si z 24 z nich rozšíří své laboratoře určené pro výuku kybernetické bezpečnosti, počítačových sítí a dalších infrastrukturních technologií. Dalších 32 zařízení bude v následujících dnech předáno koncovým organizacím, mezi nimiž jsou nejen základní, ale také střední školy.

Samotní studenti naší fakulty tento technologický upgrade vítají. Podobně základní a střední školy, které budou mít z převodu serverových technologií užitek, si jejich nabytí pochvalují.

Reakce a další informace jsou k dispozici v tiskové zprávě UJEP.