Akademický senát UJEP k situaci na Ukrajině

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se plně připojuje k prohlášení užšího předsednictva Rady vysokých škol ze dne 22. 2. a odsuzuje porušení mezinárodních úmluv ze strany Ruska narušením integrity Ukrajiny coby nezávislého státu. Ze strany Ruska se jedná o neakceptovatelný krok, který je v rozporu s mezinárodním právem a který ohrožuje stabilitu a mír v Evropě.

AS UJEP rovněž vyjadřuje svou solidaritu s občany Ukrajiny a se členy akademických obcí ukrajinských univerzit i vědeckých institucí. Rovněž vyzývá představitele České republiky i vysokých škol k aktivnímu přístupu a realizaci takových činů, které podpoří dotčené studenty a zaměstnance na Ukrajině.

#STANDWITHUKRAINE