Rozpoznání objektů na rastrové grafice pomocí strojového učení

V rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce proběhne dnes (úterý 25. 1. 2022) od 17 hodin v PC učebně CPTO č. -1.20 seminář s názvem “Rozpoznání objektů na rastrové grafice pomocí strojového učení: praktická demonstrace“, který povede Mgr. Martin Dolejš.

K semináři bude možné se připojit i on-line prostřednictvím tohoto odkazu (přihlášení je stejné jako do IS/STAG).

Umělá inteligence je v současnosti stále více prosazována v mnoha disciplínách a aplikacích. Obliba nástrojů a přístupů, které mohou být přičleněny k tomuto pojmu těží především v možnostech zpracovávat obrazová nebo zvuková data, pro které nejsou standardní (statistické) nástroje vhodné. V rámci prezentace se zaměříme na základní vysvětlení principů neuronových sítí a jejich modifikací pro detekci objektů na rastrových datech a klasifikaci (rozlišení) snímků dle jejich obsahu. Oba přístupy budou doplněny o dobrovolnou praktickou demonstraci i) rozdělení snímků dle jejich obsahu do skupin a ii) stavbu modelu pro detekci objektů.

Seminář je realizován v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů),
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.

Těšíme se na vaši účast.