Studenti naší fakulty oceněni

Jedenáct významných univerzitních donátorů, osobností veřejného života města i regionu a dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo nebo ještě v konci roku udělí jednorázová stipendia celkem 20 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2020/2021.

Mezi oceněnými jsou i naši studenti:
Starostka MO Ústí n. L. – město Mgr. Hana Štrymplová se rozhodla ocenit doktorandku Pavlínu Matysovou (studentka PhD. studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice na PřF), která je členkou vědeckého týmu projektu Dynamika vodíkových vazeb vodných roztoků a pracuje na disertační práci s tématem studia elektrolytů pomocí molekulárních simulací. Statutární město Teplice vybralo k ocenění Petra Malce (student NMgr. studijního programu Analytická chemie životního prostředí a toxikologie na PřF) za experimentální práci zaměřenou na přípravu a izolaci heteroboránových komplexů a testování těchto molekul jako potenciálně superkyselých katalyzátorů pro vysoce efektivní výrobu bionafty 2. generace produkované z jinak nevyužitelných směsí odpadních tuků a olejů. A také Zuzanu Nejedlou (studentka PhD. studijního programu Aplikované nanotechnologie na PřF) za výzkum toxicity, biokompatibility a biologického účinku nanočástic a jejich komplexů s aktivními molekulami určenými pro léčbu rakoviny.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy!