Kosterní preparát slonice Kaly přesídlil na CPTO

Impozantní kostra někdejšího symbolu ZOO Ústí nad Labem, slonice Kaly, byla převezena z Muzea města Ústí nad Labem do budovy CPTO. Zde najde dlouhodobé umístění, aby co nejlépe posloužila prezentačním i badatelským účelům.
Za přesunem významného exponátu na CPTO stojí spolupráce naší fakulty s Muzeem města Ústí nad Labem. To se rozhodlo fakultě kosterní preparát slonice Kaly dlouhodobě zapůjčit.

Odkaz na celou tiskovou zprávu