S touhou za poznáváním přírodních věd a oborů také v roce 2022!

Chapadla naší chobotničky z novoročního přání budou poznání roznášet i v tomto roce. Tak jako má chobotnice osm ramen, i naše fakulta má osm součástí, které dávají dohromady přírodovědné obory a vzdělávání v rámci nich. Jak známo, chobotnice se dokáže úžasně přizpůsobit různým vnějším podmínkám. Věříme, že se nám i v letošním roce bude dařit jak v oblasti vzdělávání, tak ve výzkumu, aby jejich výsledky měly smysl především pro společnost a region, v němž se naše fakulta nachází. Máme i nadále v úmyslu připravovat naše studenty a absolventy právě pro aktuální a budoucí podmínky.

V březnu loňského roku, s nímž jsme se před několika málo hodinami rozloučili, vznikla pro naše příznivce i pro ty, kteří na naše stránky či sociální sítě zavítali poprvé, platforma Science UJEP. Science UJEP se postupně stává součástí prezentace vědy a další tvůrčí činnosti, které pěstujeme u nás na fakultě.

Také v letošním roce se můžete těšit na nová videa, v nichž budou postupně představovány týmy lidí, výzkumné projekty i zázemí naší fakulty. V nejbližší době se můžete těšit na ochutnávku matematiky, informatiky či didaktiky přírodovědných předmětů. Dnes jsme na našem YouTube kanále zveřejnili video ze zbrusu nového Centra nanomateriálů a biotechnologií. O něm se již brzy dozvíte více. Nahlédněte pod pokličku práce našich výzkumníků a, pokud vás něco z výzkumů či témat zaujme, neváhejte kontaktovat naše oddělení pro vnější vztahy a domluvit si exkurzi či přednášku, kterou rádi přizpůsobíme cílové skupině vašich žáků apod.

Protože nechceme o naší vědě jenom mluvit, ale stále hledáme nadějné studenty, kteří by se rádi zapojili do výzkumu na naší alma mater, pozornost bude v letošním roce věnována i prezentaci několika studijních programů, které nabízíme nejen studentům z Česka, ale také ze zahraničí. Tyto programy se však mohou stát inspirací podívat se na nabídku i našich dalších studijních programů a oborů.

V průběhu letošního roku bychom pro naše příznivce rádi připravili pár rozhovorů s našimi zajímavými osobnostmi, výzkumníky, studenty a učiteli. Protože se to budeme učit, buďte s námi prosím trpěliví a buďte shovívaví 🙂.

Přejeme vám mnoho radosti a nadšení z poznání v roce 2022!