Setkání ředitelek/ředitelů fakultních škol PřF

V pondělí 6. prosince 2021 se uskutečnilo setkání ředitelek/ředitelů fakultních škol (celkem z 10 středních a z 1 základní školy z ústeckého a karlovarského regionu) s vedením PřF UJEP a zástupci Centra podpory přírodovědného vzděláváni (CPPV).

Zástupci byli seznámeni se stávající nabídkou studijních programů PřF v oblasti učitelství a s inovacemi realizace pedagogických praxí, bylo představeno Centrum podpory přírodovědného vzdělávání, včetně nové vedoucí CPPV doc. Jančaříkové a webových stránek. Společně byla diskutována problematika nedostatku aprobovaných učitelů přírodovědných předmětů. Byly vytyčeny oblasti, ve kterých je spolupráce nejvíce žádána (středoškolská odborná činnost (SOČ), další vzdělávání učitelů).

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se tato akce konala v hybridní formě. Doufáme, že další setkání proběhne již ve standardní formě.