Přírodověda pořádala akci Setkání s didaktikou informatiky

V úterý 30. 11. 2021 proběhl již 8. ročník Setkání s didaktikou informatiky, které se tentokrát uskutečnilo v prostorách naší fakulty. Bohužel kvůli epidemiologické situaci se akce konala v hybridní formě. Setkání se zúčastnilo 14 lidí prezenčně a dalších 71 se připojilo online.

Tématem letošní ročníku byl obsah oblasti Digitální technologie v rámci nové Informatiky dle RVP ZS 2021. Přednášejícími byli doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (z MFF UK), Ing. Pavel Roubal (učitel informatiky na Gymnáziu v Pacově) a zástupce z Edhance.