11. únor patří vědkyním

11. únor je od roku 2015 Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.

Na Přírodovědecké fakultě UJEP působí mnoho dívek a žen, které se vydaly na vědeckou dráhu a svůj život zasvětily bádání, objevování a popularizaci vědy. Vědkyně na naší fakultě nenajdeme jen v laboratořích, ale i přímo ve vedení fakulty. Mnohé z nich jsme Vám již představili v tomto článku. Všem našim úžasným vědkyním přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a hodně štěstí, úspěchů a trpělivosti do další výzkumné práce.

Při příležitosti svátku všech žen a dívek ve vědě bychom Vás rádi pozvali i na tematickou výstavu “České vědkyně a jejich přínos nejen české vědě”, kterou pro Vás připravila Akademie věd ČR a zapůjčila ji Vědecké knihovně UJEP, kde si ji můžete až do konce března 2024 prohlédnout. Kromě expozice 31 posterů – karikatur kreslíře Přemka Ponáhlého vystavených ve Vědecké knihovně UJEP. Pokud výstavu nestihnete navštívit osobně, můžete si o životě českých vědkyň, které svými objevy ovlivnily českou i světovou vědu, přečíst i zde. Akademie věd ČR připravila k výstavě i zábavnou a naučnou online hru.

#scienceUJEP

 

© grafika, koláž výstavy “České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě” (zdroj: AV ČR)