První setkání učitelů fyziky v nových prostorách CPTO

V pondělí 15. 11. 2021 proběhlo historicky první setkání učitelů fyziky v nových prostorách katedry fyziky, do kterých se katedra přestěhovala už více než před rokem. Učitelům prezentovali své zkušenosti se studiem studenti učitelství, aplikovaných nanotechnologií a počítačového modelování. Poté si učitelé prohlédli vybrané laboratoře, praktika, učebnu pro výuku didaktiky fyziky a zhlédli také několik ukázek experimentů.