Naši absolventi obdrželi ocenění Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora Most již po třinácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Ing. Rudolfa Junga 17 absolventů vysokých a vyšších odborných škol na Mostecku. Mezi oceněnými byli také 3 absolventi naší fakulty:

– Mgr. Pavlína Matysová (absolventka navazujícího magisterského programu Počítačové modelování ve vědě a technice),

– Bc. Tomáš Kubín (absolvent bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika),

– Mgr. Barbora Severová (absolventka Učitelství biologie a chemie pro SŠ).

Gratulujeme.

Foto: OHK Most