Úspěch studenta biologie na konferenci

Na konferenci České a slovenské etologické společnosti se student magisterského studia katedry biologie naší fakulty Bc. Vojtěch Kasič se svým příspěvkem o kamzících a vlcích umístil na třetím místě při hodnocení odbornou komisí a na druhém při hodnocení účastníky konference. Příspěvek vznikl ve spolupráci s mysliveckými odborníky z honiteb, kde kamzík žije, a přírodovědci sdruženými v projektu OWAD. Vojtěch uspěl v náročné konkurenci studentů klasických kamenných univerzit a my na fakultě máme velikou radost, že jsme kvalitní prací upoutali pozornost odborné veřejnosti!

Na konferenci byly s pomocí doktorandských studentů programu REGBES FSE prezentovány i další práce. Díky spolupráci PřF a FSE podpořené grantem SGS jsme mohli ukázat formou posterů a prezentace práci absolventky z katedry biologie, která se nyní věnuje rodičovským povinnostem, a také výsledky úspěšné středoškolské činnosti absolventky Gymnázia Jateční. Dobrá práce nezapadla.