Výběrové řízení na studijní a pracovní pobyty v zahraničí (i mimo Evropu)

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výzvu pro podávání přihlášek na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ s finanční podporou Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022.

Nezůstávejte doma a využijte možnosti získat finanční podporu na studium či praxi v jakékoli zemi i mimo Evropu!

Uzávěrka přihlášek 19. 11. 2021

Podrobné informace na webu UJEP