Katedra fyziky pořádá seminář

Katedra fyziky Vás zve na katederní seminář ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 13:00 v purpurovém sále 1.41 (MFC), v rámci něhož vystoupí RNDr. Antonín Fejfar, CSc., zástupce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR a vedoucí Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, s přednáškou „Začátky doby sluneční (aneb o využití fotovoltaické přeměny)”.

Pozvánka