Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího KBI – JIŽ PROBĚHLO

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího katedry biologie. Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti, motivačním dopisem a souhlasem se zpracovnáním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání zasílejte elektronicky do 14. listopadu 2021 na personalni@ujep.cz. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Bližší informace k VŘ