SP Matematika ve firmách a veřejné správě (Bc.)

Prezenční studium

Obor Matematika ve firmách a veřejné správě v sobě zahrnuje více oblastí – matematiku,
informatiku a ekonomii.

Proč si tento obor vybrat:

 • jde o obor, který vznikl na základě poptávky firem a veřejné správy;
 • jde o profesně zaměřený obor – nabyté poznatky vyzkoušíš rovnou v praxi;
 • výuka je vedena také odborníky z praxe;
 • součástí studia je praxe ve firmách a orgánech veřejné správy o délce jednoho semestru;
 • část studia můžeš strávit v zahraničí;
 • budeš mít široké uplatnění na trhu práce.

Klíčové oblasti studia:

 • vybrané matematické disciplíny, které souvisí se zpracováním dat,
 • všeobecný ekonomický základ,
 • moderní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci dat,
 • vybrané statistické metody,
 • anglický jazyk.

Tento obor tě naučí:

 • popisovat, analyzovat a prezentovat data,
 • matematizovat reálné problémy,
 • optimalizovat ekonomické, výrobní a logistické procesy,
 • řešit rozhodovací problémy,
 • modelovat jevy pomocí teorie her.

Uplatníš se především jako datový analytik:

 • ve finančních ústavech a pojišťovnách,
 • v logistice,
 • ve veřejné správě,
 • v obchodních společnostech a řetězcích,
 • v oblasti telekomunikací,
 • v energetice,
 • v e‑shopech a marketingových agenturách.

Přijímací zkouška se nekoná.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry matematiky.