SP Matematika – dvouoborové studium (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Obor je nabízen uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně plánují pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu, ale chtějí “si nechat zadní vrátka pro případnou jinou cestu dál” pro neučitelské studium nějakého příbuzného oboru nebo vstup do praxe. Uplatnit se mohou například ve firmách, bankách, na úřadech a všude tam, kde je potřebné zpracování dat a práce s PC.
Studium je koncipováno jako dvouoborové a je realizováno výhradně v kombinaci s dalším oborem nabízeným ve dvouoborovém studiu, a to nejen na Přírodovědecké fakultě, ale i Pedagogické a Filozofické fakultě.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry matematiky.