SP Informatika – dvouoborové studium (Bc.)

Prezenční studium

Tříletý bakalářský studijní obor Informatika (dvouoborové), který je realizován výhradně v kombinaci s jiným oborem, poskytuje ve své části vzdělání v klíčových oblastech moderních informačních technologiích, jako je například programování, databáze, kyberbezpečnost, operační systémy a počítačové sítě, architektura počítačů nebo počítačová grafika. Součástí studia jsou i předměty zaměřené na výuku informatického myšlení, například v rámci práce s robotickými stavebnicemi. Studenti mohou s úspěchem uplatnit takto získané znalosti a dovednosti i v rámci studia druhého oboru. Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe v soukromém nebo veřejném sektoru (v IT společnostech nebo IT odděleních), podnikat (například založit úspěšný start-up), nebo pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních programů učitelství.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry informatiky.