SP Informační systémy (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Tříletý bakalářský studijní obor Informační systémy s možností výběru specializace “Programování a softwarové systémy” nebo “Hardware a počítačové sítě” poskytuje vzdělání v klíčových oblastech moderních informačních technologiích, jako je například programování, databáze, analýza dat, kyberbezpečnost, operační systémy a počítačové sítě, infrastruktura IT nebo internetové aplikace a IoT.
Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe v soukromém nebo veřejném sektoru (v IT společnostech nebo IT odděleních), podnikat (například založit úspěšný start-up), nebo pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních programů aplikované informatiky.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry informatiky.