SP Geografie transformací (Ph.D.)

Prezenční / Kombinované studium

Studijní program geografického zaměření je koncipován jako program zdůrazňující:

(i) společenskou nutnost důkladného poznání transformací geografických systémů pro řešení aktuálních a budoucích výzev vývoje společnosti a jejího prostředí na různých měřítkových úrovních a v různých regionálních kontextech a

(ii) klíčovou roli geografie při identifikaci prostorových projevů interakcí mezi kolaterálně probíhajícími společenskými a environmentálními procesy.

Vznik a koncepce programu odráží rozpor mezi integrální povahou geografické transformace na jedné straně a dominující specializací vysokoškolského vzdělávání a praxe na straně druhé.

Cílem studia je vychovat odborníky, kteří

(i) dokáží identifikovat roli zpětných vazeb mezi procesy indukujícími transformaci geografických systémů (princip kolaterality, kauzace a evolučního pojetí),

(ii) aplikovat na uvedené problémy geografické teoretické koncepty, navrhnout jejich výzkumnou operacionalizaci, nastavit metodologické přístupy a komunikovat výzkumné výsledky s dalšími obory a s praxí (princip goal-oriented mezioborovosti, v daném případě s kmenovou rolí geografie) a

(iii) posoudit možné efekty, rizika a nejistoty plynoucí z transformace geografických systémů, stejně jako roli různých aktérů a hybatelů, jakožto podklad pro politiky a strategie udržitelného rozvoje území a společnosti (princip orientovaného výzkumu).

Další informace o studijním programu na MYJSMEUJEP.cz / Leták o studiu

Složení oborové rady a další informace o studijním programu na webu katedry geografie

VIDEO