SP Geografie střední Evropy (Bc.)

Prezenční studium

Studium připravuje odborníky pro oblast mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Studium je zaměřeno na problematiku evropské integrace, příčin a následků integračních a dezintegračních tendencí, regionální politiku Evropské unie, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v evropském prostoru, kulturní a politické prostředí Evropské unie, rozvoj ekonomických systémů a sídelních struktur členských zemí a geografické hodnocení zemí střední Evropy. Absolvent se uplatní ve sféře státní správy, hospodářské a územní praxe (státní úřady, hospodářské komory, odbory regionálního rozvoje a územního plánování, mezinárodní vztahy), v sekundární sféře (podniky, management) a ve sféře terciérní (služby a cestovní ruch).

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry geografie.