SP Fyzika – dvouoborové studium (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Absolvent má obecné fyzikální vzdělání a zkušenosti z experimentální a laboratorní práce. Primární cestou pro absolventy je pokračování v navazujícím magisterském studiu. Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe, kde se bakalář po krátké praxi může dobře uplatnit v laboratorních a měřících provozech, firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry fyziky.